25/04/16  Chuyên môn  276
- Chào cả lớp, từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các con. Cô tên là Nguyễn Thị Duyên