Quyết định 1307/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 v/v sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền của Sở GD&ĐT và UBND huyện

Quyết định 1307/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 v/v sửa đổi thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền của Sở GD&ĐT và UBND huyện

Bài viết liên quan