Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Lễ Khai giảng năm học 2018-2019 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.