Chương trình phối hợp trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc của HONDA Việt Nam

Chương trình phối hợp trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc của HONDA Việt Nam.

Ngày 5 tháng 9 năm 2018 trong không khí phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới, tập đoàn HONDA Việt nam đã đến tuyên truyền và phát mũ bảo hiểm cho toàn bộ học sinh lớp 1 của nhà trường. Các em học sinh lớp 1 rất phấn khởi vì từ nay khi bố mẹ đưa đến trường đã có mũ bảo hiểm đồng hành để an toàn cho chính mình.

Bài viết liên quan