Tin về: Chương trình tiếp sức giờ ra chơi

Tin về: Chương trình tiếp sức giờ ra chơi

Tin về: Chương trình tiếp sức giờ ra chơi.

Ngày 08 tháng 4 năm 2019. Công ty sữa MILO đã đến trường tiểu học Đông Xuyên để thực hiện chương trình tiếp sức giờ ra chơi. Đây là chương trình được sự đồng ý của Phòng giáo dục Tiền Hải  -  Học sinh rất vui khi được tiếp sức trong giờ ra chơi. 

Dưới đây là các hình ảnh trong niềm vui ngày tiếp sức giờ ra chơi. của trường TH Đông Xuyên.

 

Bài viết liên quan