Tin về Hội khỏe Phù Đổng năm 2019 của trường tiểu học Đông Xuyên

Tin về Hội khỏe Phù Đổng năm 2019 của trường tiểu học Đông Xuyên

            Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, ngày 09 và 10/3/2019 cùng với các đơn vị trường học trong toàn huyện, trường tiểu học Đông Xuyên đã tham gia ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân; giải việt dã huyện lần thứ XIX và hội khỏe Phù Đổng năm học 2018-2019. Kết quả trường tiểu học Đông Xuyên: 1 em giải 3 bóng bàn; 3 em giải khuyến khích chạy việt dã.

Dưới đây là một số hình ảnh về ngày chạy OLYMPIC vì sức khỏe toàn dân; giải việt dã huyện lần thứ XIX và hội khỏe Phù Đổng năm học 2018-2019.

Bài viết liên quan